Elintarvikepula

Suomen Senaatin päätös leipäviljan kulutuksen järjestämisestä. Helsinki, 1917. Kansan Arkisto.

Suomen Senaatin päätös leipäviljan kulutuksen järjestämisestä. Helsinki, 1917. Kansan Arkisto.

Leipäkorttivihkon käyttöohje vuodelta 1918. Kansan Arkisto.

Leipäkorttivihkon käyttöohje vuodelta 1918. Kansan Arkisto.

Leipäkortteja vuodelta 1918. Kansan Arkisto.

Leipäkortteja vuodelta 1918. Kansan Arkisto.

Lue taustaksi teksti Leipä ja voi kortilla.

1. Vastaa lukemasi tekstin perustella:

a. Mainitse kolme syytä, joiden takia elintarvikkeista syntyi pula vuonna 1917.

b. Mikä oli syy siihen, että työttömyys kasvoi vuonna 1917?

2. Tutki Suomen Senaatin päätöstä, leipäkorttivihkon ohjetta ja leipäkorttia.

a. Selvitä, mitä tarkoittaa ruokakunta?

b. Mihin leipäkorttia tarvittiin?

c. Kenelle leipäkortti näytettiin ja mitä sillä sai?

3. Tutki Suomen Senaatin päätöstä. Ruokakunnat jaoteltiin sen mukaan kolmeen ryhmään.

a. Mihin ryhmään sinun perheesi olisi kuulunut?

b. Kuinka paljon jauhoja tai leipää sinun perheesi olisi saanut viikossa?

Työväenruokakulttuurin voi tutustua lisää Hotelli- ja ravintolamuseon Keittoja, vellejä, muhennoksia -verkkonäyttelyssä, josta löytyy myös tehtäviä.