Punaisten muistomerkit

Kaupungit, taajamat ja maasto ovat täynnä jälkiä Suomen sisällissodasta. Sisällissotaa käsittelevä oppitunti on mahdollista järjestää myös ulkona, aidoilla tapahtumapaikoilla kotiseudun tutuissa maisemissa. Tutustukaa Punaisten muistomerkit -tietokantaan ja tehkää retki lähialueenne muistomerkille! Tietokantaa voi tutkia myös luokkahuoneessa.

1. Etsikää oma paikkakuntanne tietokannan kartasta. Onko paikkakunnalla punaisten muistomerkkiä?

2. Etsikää lisätietoa siitä, onko kotipaikkakuntanne ollut sisällissodan näyttämönä.

a. Mitä sotatapahtumia alueella on ollut?

b. Jos sisällissodan tapahtumia ei ole alueella ollut, miettikää syitä siihen.

c. Onko alue ollut maaseutua vai kaupunkia 1900-luvun alussa?

d. Millaisia töitä alueella asuvat ihmiset tekivät 1900-luvun alussa?

3. Tutustukaan tarkemmin paikkakuntanne punaisten muistomerkkiin.

a. Milloin punaisten muistomerkki on pystytetty?

b. Millaisessa paikassa muistomerkki sijaitsee?

c. Onko alueella yksi vai useampia muistomerkkejä?

4. Tutustukaa tarkemmin paikkakuntanne valkoisten muistomerkkiin.

a. Onko alueella valkoisten muistomerkkiä?

b. Milloin valkoisten muistomerkki on pystytetty?

c. Millaisessa paikassa muistomerkki sijaitsee?

5. Vertailkaa paikkakuntanne punaisten ja valkoisten muistomerkkejä.

a. Kumpi on pystytetty aikaisemmin?

b. Miksi toinen muistomerkki on pystytetty aikaisemmin kuin toinen?

6. Pohtikaa yhdessä, miksi muistomerkkejä ja patsaita pystytetään.

a. Kenelle muistomerkit ovat tärkeitä ja miksi?

7. Selvitä oman perheesi tai sukusi vaiheita sisällissodassa, aloita kysymällä aiheesta vanhemmiltasi tai isovanhemmiltasi. Jos sukuasi ei ole asunut Suomessa 1900-luvun alussa, voit suoraan hypätä kysymykseen 8.

a. Onko sukuasi asunut Suomessa 1900-luvun alussa?

b. Millä paikkakunnilla sukuasi on asunut 1900-luvun alussa?

c. Mitä ammatteja sukusi jäsenillä on ollut?

d. Onko sukusi jäseniä osallistunut sisällissotaan?

e. Jos sukusi jäseniä osallistui sisällissotaan, millä puolella he olivat?

f. Mitä sukulaisillesi tapahtui sodan aikana?

g. Miten heille kävi sodan jälkeen?

8. Missä sukuasi on asunut 1900-luvun alussa?

a. Onko kyseisessä maassa käyty sisällissotaa?

b. Milloin sisällissota käytiin?

c. Miten sota vaikutti sinun sukusi jäseniin?