Työ kuvina

Aikakauden yleistekstiin pääset tästä.

Osuustukkukauppa (OTK) oli edistysmielisen osuustoimintaliikkeen kaupallinen keskusjärjestö, jolla oli tuotantoa useilla eri teollisuuden aloilla. OTK dokumentoi toimintaansa järjestelmällisesti ja sen kuvakokoelma koostuu noin 142 000 negatiivista. Tämä huikea kuvamäärä pitää sisällään kuvia OTK:n tehtaiden jokapäiväisestä elämästä, tuotteista, tehdasrakennuksista, osuusliikkeiden myymälöistä ja työntekijöiden virkistystoiminnasta. Osa kuvista on mainoskäyttöön otettuja ja esimerkiksi muotikuvia on runsaasti.

Mielenkiintoisen kokonaisuuden kuvien sisällä muodostavat työkuvat, joiden myötä on onnistuttu taltioimaan hyvin OTK:n tuotantotoiminnan monipuolisuutta ja työnteon arkipäivää. Suuri osa kuvista on nimenomaan keskeltä tavanomaisia työtilanteita, ja kuvattavat keskittyvät niissä työsuoritukseen poseeraamisen sijaan. Tällaiset kuvat ovatkin arvokkaita paitsi OTK:n toiminnan, myös laajemminkin teollisuustyön muutoksen kuvaajina. Työkuvia on otettu etenkin 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla, ja kuvausta on selvästi tehty systemaattisesti, sillä materiaalia on useimmista tuotantolaitoksista.

Tuotantolaitokset sijoittuivat usealle eri paikkakunnalle. Suurin keskittymä oli Helsingissä Sörnäisten korttelissa, jossa sijaitsi myös OTK:n pääkonttori. Kaarevanmuotoinen päärakennus on edelleen paikoillaan, vaikka tehdasrakennuksista suurin osa on jo purettu. Sörnäisissä sijaitsivat mm. margariinitehdas, mylly, teknokemiallinen tehdas, kahvinpaahtimo ja tekstiilitehtaita. Tampereella oli lihanjalostustehdas ja tulitikkutehdas. Lisäksi tehtaita oli mm. Kuopiossa, Oulussa, Vaasassa, Savonlinnassa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa ja Sotkialla.

Tekstiiliteollisuus oli hyvin edustettuna sekä tuotantolaitosten että niistä otettujen valokuvien joukossa samoin kuin elintarviketeollisuus, jota edustivat esimerkiksi makkaratehdas, makaronitehdas, margariinitehdas ja kahvinpaahtimo. Kuvien kautta pääsee hyvin perille esimerkiksi elintarvikkeiden valmistusprosessin mielenkiintoisista vaiheista. Kahvinpaahtimon paahdinkonekin oli kuvan perusteella jo 1950-luvulla niin automaattinen, että työntekijän sopi vaikka siemailla kahvia koneen pyöriessä!

OTK:n Pukutehdas, sisäkuvat, iso työsali v.1950.

OTK:n pukutehtaan iso työsali v.1950.

 OTK:n Paitatehdas, sisäkuvat, paitojen silitystä v.1953.

OTK:n paitatehtaalla silitetään paitoja v. 1953.

OTK:n Lihatehdas Vaasassa, makkaroiden valmistusta vuonna 1950. Kuva: Atte Hyvärinen.

Makkaroiden valmistusta OTK:n lihatehtaalla Vaasassa vuonna 1950.

OTK:n margariinitehdas, sisäkuva, vaivauskone.

OTK:n margariinitehtaan vaivauskone.

OTK:n makaronitehdas, sekalaista, makaronin valmistuskone v.1946.

Makaroninauhaa syntyy OTK:n makaronitehtaalla v.1946.

OTK:n Kahvinpaahtimo, sisäkuvat, automaattinen paahdinkone v. 1955.

OTK:n kahvinpaahtimon automaattinen paahdinkone vuonna 1955.

Tuotantoprosessi oli useissa kuvasarjoissa kuvattu hyvin perusteellisesti alusta alkaen. Puusta tehtiin myös tulitikkuja Tampereen tulitikkutehtaalla, jonka toiminta on dokumentoitu kaikissa valmistusvaiheissa. Metalliteollisuuden haaraa edusti naulatehdas Sotkialla.

OTK:n tulitikkutehdas, sisäkuvat, pöllien kuorintakone v.1946.

OTK:n tulitikkutehtaan pöllien kuorintakone v.1946.

OTK:n tulitikkutehdas, sisäkuvat, pakkauskoneita v.1954.

OTK:n tulitikkutehtaan pakkauskone v.1954.

OTK:n Sotkian naulatehtaan sali.

OTK:n Sotkian naulatehtaan sali.

Kuvista on löydettävissä myös monia muita mielenkiintoisia näkökulmia. Esimerkiksi OTK:n teknokemiallisen tehtaan laboratoriosta otettu kuva kertoo siitä, millainen tutkimusprosessi monien tuotteiden taustalle kätkeytyi. Saman tehtaan nimikkeiden liimauksesta otettu kuva taas havainnollistaa sitä, miten koneellistuminen on vaikuttanut monien tämänkaltaisten tehtävien häviämiseen. Pyykinpesuaineen pakkauksesta otettu kuva näyttää millaisia suojaimia käytettiin vaarallisia aineita pakatessa 1950-luvulla – tästäkin selviää, että työturvallisuuden suhteen on tultu eteenpäin suuria harppauksia muutamassa kymmenessä vuodessa.

 OTK:n teknokemiallisen tehtaan laboratorio.

OTK:n teknokemiallisen tehtaan laboratorio.

Nimikkeitä liimataan kenkävoidepurkkeihin OTK:N teknokemiallisella tehtaalla v.1944.

Nimikkeitä liimataan kenkävoidepurkkeihin OTK:N teknokemiallisella tehtaalla v.1944.

Naiset pakkaavat OTK:n teknokemiallisen tehtaan Pyki-pyykinpesuainetta v.1943.

Naiset pakkaavat OTK:n teknokemiallisen tehtaan Pyki-pyykinpesuainetta v.1943.

OTK:n suuruuden ajat ajoittuvat 1940-1960-luvuille, jolloin siitä kasvoi peräti Suomen suurin kotimarkkinateollisuutta harjoittanut yritys. Jo 1970-luvulla oma tuotantotoiminta alkoi kuitenkin kääntyä rasitteeksi, kun kilpailu muun kotimaisen tuotannon kanssa koveni. Laskusuuntaan kääntynyt kannattavuus ei ollut vain OTK:n ongelma, vaan tappiolliset vuodet koskivat koko E-osuuskauppaliikettä. Niinpä kaikki osuuskauppaliikkeet paitsi Helsingin Elanto yhdistyivät E-osuuskunta Ekaksi vuonna 1983. Sittemmin vuonna 1993 myös Eka-yhtymä joutui yrityssaneeraukseen, ja osuuskauppamuotoisen osuusliikkeen tilalle perustettiin osakeyhtiö Tradeka vuonna 1995.

 


Artikkelin arkistolähteitä:

OTK:n kuva-arkisto, Työväenmuseo Werstas.

Kuvat Arjenhistoriassa:

OTK:n tulitikkutehdas, Tampere

OTK:n perunajauhotehdas, Tampere

OTK:n kahvinpaahtimo, Helsinki

OTK:n margariinitehdas, Helsinki

OTK:n teknokemiallinen tehdas, Helsinki

OTK:n vuodevaatetehdas, Helsinki, Hyvinkää

OTK:n työvaatetehdas, Helsinki, Kuopio

OTK:n paitatehdas, Helsinki

OTK:n pukutehdas, Helsinki

OTK:n neulomo ja neulomo II (äitiyspakkaus), Helsinki

OTK:n lihanjalostustehtaat, Viipuri, Tampere, Vaasa, Mikkeli

OTK:n tuotantolaitokset Hämeenlinnassa (mylly, keksitehdas, OTK:n Puu oy)

OTK:n naulatehdas, Orivesi, Sotkia


Lisälukemista:

Kallenautio, Jorma: Eka Suomessa : 128 osuusliikkeestä monialayhtymäksi, 1992.

Kallenautio Jorma: Lamasta uuteen nousuun : Eka-yhtymän ja Tradeka-yhtymän historia 1983-2008, 2009.

Varjola, Emmi: Suojuspukuja käytännössä : työn tekijä Osuustukkukaupan työvaatevalokuvissa 1930–1956