Jo riittää – taistelevaa sosialidemokratiaa

Aikakauden yleistekstiin pääset tästä.

”Jo riittää hinnankorotukset, valhelupaukset, mielipideterrori, pakkodemokratia. Vain järjestys turvaa tulevaisuuden. Liity sos. dem. puolueeseen.”

Maaliskuun alussa 1947 SDP aloitti kampanjan, jota sen äänenkannattaja Suomen Sosialidemokraatti -lehti kuvaili etusivullaan. ”Jo riittää” -julisteet ja rintamerkit, joissa kolme punaista nuolta liittyivät puolueen tunnuskirjaimiin, sekä elokuvia ennen esitetyt mainoskuvat (diapositiivit) olivat osoitus uudesta taisteluhengestä ja tekivät kaikille selväksi puolueen tavoitteet sekä kannustivat liittymään jäseneksi. Päämääränä oli vahvistaa sosialidemokraattien asemia erityisesti suhteessa kommunisteihin ja kansandemokraatteihin, joilla oli valtaa niin ammattiyhdistysliikkeessä kuin kansanedustuslaitoksessa, olihan Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) hallituspuolue vuodesta 1945.

Todellisuudessa SDP:n kampanja oli alkanut jo syksyllä 1946, jolloin Sosialidemokraattisen puolueen vaikuttajat olivat käyneet pitämässä taisteluhenkeä nostattavia puheita piiritasolla. Loppuvuodesta oli käynnistetty uusien jäsenten hankintakampanja, jonka tuloksena puolueeseen oli saatu 14 000 uutta jäsentä. SDP oli pyrkinyt aktiivisesti selkeyttämään omaa linjaansa ja suoristamaan omia hajanaisia rivejään puoluejohdon taakse. Näissä tavoitteissa myös onnistuttiin ja näkyvään kampanjointiin päästiin keväällä 1947 yhtenäisin voimin.

KansAme219

SDP:n vaalimerkki oli osa Jo riittää -kampanjaa . Kansan Arkisto.

Jo_riittaa

SDP:n Jo riittää -kampanjan juliste. Työväen Arkisto.

tk_7346_2

SDP-rintamerkki. Työväenmuseo Werstas.

SDP:n sisäinen ohje osoittaa, että “Jo riittää”-kampanja oli kunnianhimoinen:

”Iskulauseen osuvuutta ei tässä yhteydessä tarvinne enää enempää perustella. Riittää, että todetaan sillä olevan edellytyksiä muodostua meidän olosuhteissamme pohjaksi kampanjalle, jota voidaan verrata Englannin radion sodanaikana aloittamaan V-kampanjaan. [..] Kun vastustajan taholta voidaan odottaa melko voimakasta vastareaktiota, ei voida tyytyä vain tavanomaisiin ja spontaanisesti syntyviin mainos- ja propagandakeinoihin, vaan on mahdollisimman suuren vyöryn aikaansaamiseksi käytettävä myös sellaisia menetelmiä, joita tavallisesti pidetään turhanpäiväisinä.”

Tähtäin oli tulevissa vaaleissa: kesän 1947 SAK:n edustajakokousvaaleissa, syksyn 1947 kunnallisvaaleissa ja vuoden 1948 eduskuntavaaleissa. Mittava kampanjointi tuotti myös tulosta. Sosialidemokraatit saivat SAK:ssa vaaleissa enemmistön äänistä ja kunnallisvaaleissa onnistuttiin kohentamaan tilannetta edellisiin vaaleihin verrattuna. Eduskuntavaaleissa pääkilpakumppani SKDL kärsi tappion, ja vaalien jälkeen aloitti toimintansa Karl-August Fagerholmin johtama sosialidemokraattien vähemmistöhallitus, josta SKDL jätettiin pois. Tällä viestittiin, ettei kuljeta enää kommunistien ja kansandemokraattien johtamaa kansandemokratian tietä.

 

Artikkelin arkistolähteitä:

Kuvat arjenhistoriassa:

Juliste.

Rintamerkki.

Vaalimerkki.

Työväen Arkisto:

Demokraatti-lehden arkisto:

”Taistelevan sosialidemokratian jo riittää kampanja alkanut.” Suomen Sosialidemokraatti 7.3.1947.

Olavi Hurri: ”Taistelevan sosialidemokratian” vuosilla suuri merkitys. Uutispäivä Demari 5.3.2001.