Vasemmistoliiton synty

KansA115811f

Vasemmistoliiton perustava kokous 28.-29.4.1990 Helsingin jäähallissa. Vasemmalla Claes Andersson, joka valittiin puolueen puheenjohtajaksi. Vasemmistoliiton arkisto Kansan Arkistossa.

Aikakauden yleistekstiin pääset tästä.

 

Suomen poliittisen kentän vasen laita oli 1980-luvun lopulla hajanainen. Vuonna 1918 perustettu Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) ja vuonna 1944 perustettu Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) olivat tulleet tiensä päähän. Niiden kannattajakunta, talous, kannatus ja organisaation toimivuus olivat romahtaneet etenkin tilannetta sotien jälkeisiin vuosiin verrattessa.

SKP:n ja SKDL:n kriisi kävi ilmi hyvin vuoden 1987 eduskuntavaaleissa, jossa SKDL sai 16 edustajapaikkaa ja vähemmistökommunistien ryhmittymä Demokraattinen vaihtoehto (Deva) vain 4 edustajapaikkaa. Tämä kehitys ei kuitenkaan ollut poikkeuksellista kansainvälisesti vertailtaessa. Kommunismin mahti ja kannatus olivat kansainvälisestikin tarkastaessa laskeneet nopeasti 1980-luvun loppua kohden tultaessa. Asia konkretisoitui monelle viimeistään Berliinin muurin kaatuessa syksyllä 1989. Ratkaiseva isku kommunismille oli Neuvostoliiton romahtaminen vuoden 1991 lopussa.

Suomen kommunistien johtamien SKP:n ja SKDL:n heikko tilanne johtui paitsi kannatuksen romahtamisesta niin myös talousvaikeuksista. Osin tämä oli seurausta huonosta taloudenpidosta, mutta myös siitä, että kaksinkertaisesta organisaatiosta oli tullut raskas ja kallis. Ei ollutkaan ihme, että SKDL:n ja SKP:n yhdistäminen oli ollut ajatuksena esillä aiemminkin.

KansA121727

Kalevi Kivistön keskellä vuoden 1988 presidentinvaalikampanjan eli Liike 88:n aikaan. Kansan arkisto.

Jäsenkunnan enemmistö kaipasi uusia toimintamuotoja ja kankeasta organisaatiosta luopumista sekä pääsyä valtavirtapolitiikan äärelle pitkän oppositiossa olon jälkeen. Aattellisesta linjasta ja uudistumisen asteesta yhteisymmärrykseen pääseminen ei kuitenkaan tapahtunut hetkessä. SKP:n, SKDL:n sekä Suomen Naisten Demokraattisen Liiton SNDL:n johtavista henkilöistä koottiin Torviseitsikoksi kutsuttu suunnitteluryhmä valmistelemaan uuden puolueen perustamissa. Ryhmä toimi yhdessä liki satajäsenisen valtuuskunnan kanssa. Näiden työskentely oli vilkasta ja perusteellista. Vuoden 1988 presidentinvaaleja varten perustetetusta SDKL:n Kalevi Kivistöä presidentiksi tukeneesta Liike 88:sta saadut hyvät kokemukset yhteistyöstä antoivat pontta yhdistysmisponnisteluille.

Uuden puolueen suunnittelu ajoittui aikakauteen jolloin muutoinkin puhuttiin puolueiden kriisistä. Usealla taholla pohdittiin erityisesti sitä, miten poliittinen liike ja poliittinen puolue voitaisiin sovittaa keskenään yhteen toimivalla tavalla. Tuoreet ajatukset vietiin myös käytäntöön, sillä Vasemmistoliiton syntyminen ja alkutaival poikkesivat siitä, mihin Suomessa oltiin totuttu. Sen sijaan, että perustavaan kokoukseen olisivat osallistuneet tulevien puolueosastojen edustajat ja puolueeseen liittyvät yhdistykset kutsuttiin keväällä 1990 kaikki kiinnostuneet puoluetta perustamaan.

Paikalle kaksipäiväiseen perustamiskokoukseen Helsingin jäähalliin saapuikin lähes 3400 henkilöä. Kokousta ja tulevaa puoluetta oli pohjustettu 7.4.1990 valmistelevassa valtuuskunnassa hyväksytyllä Huhtikuun julistuksella. Lue julistus täältä. Tässä demokratiaa, kestävää kehitystä ja tasa-arvoa korostavassa julistuksessa ei enää tähdätty sosialistiseen talousjärjestelmään, vaan hyväksyttiin markkinatalouden vallitseva asema ja pyrittiin toimimaan sen puitteissa omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uuden puolueen puheenjohtajaksi valittiin avoimessa kokouksessa Claes Andersson, puoluesihteeriksi taas entinen taistolainen Matti Viialainen. Uudet tuulet puhalsivat myös toimintatavoissa. Alkuvuosina puolue ei järjestänyt lainkaan puoluekokouksia, vaan niiden toiminnan korvasi puoluepiirien valitsema 100-jäseninen valtuusto.

Teksti: Petri Marjeta


Artikkelin arkistolähteitä:

Arjenhistorian kuvat:

Kalle Kivistö puhumassa presidentinvaalikampanjan aikaan.

Vasemmistoliiton perustava kokous 28–29.4.1990.

Kansan Arkisto, Vasemmistoliiton arkisto:

Huhtikuun julistus Vasemmistoliiton perustavan kokouksen 28–29.4.1990 ohjelmalehtisessä. Vasemmistoliiton julkaisuja 1.


Lisälukemista:

Sirpa Puhakka: Vasemmistoliiton synty. Into 2015.

Vasemmistoliiton historia 9.10.2013.

Vasemmistoliiton perustaminen Arjenhistoriassa.